โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน เล่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารัตน์ พึ่งสุริยวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,17:18  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่องระบบอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณี สีตีเลาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,16:16  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต
ชื่ออาจารย์ : นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2562,11:47  อ่าน 1514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ สัตว์โลกน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2561,09:44  อ่าน 575 ครั้ง
รายละเอียด..