โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ป.3 บทที่ 5 Yummy food
ชื่ออาจารย์ : นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,10:48  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ป.3 บทที่ 4 Around Town (Test)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,21:27  อ่าน 1386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ป.3 บทที่ 4 Around Town (Wh-question)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,21:24  อ่าน 1364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ป.3 บทที่ 4 Around Town (Exercise)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,21:18  อ่าน 1334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ป.3 บทที่ 4 Around Town (Question)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,21:15  อ่าน 1349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ป.3 บทที่ 4 Around Town
ชื่ออาจารย์ : นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,18:55  อ่าน 1423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน เล่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารัตน์ พึ่งสุริยวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,17:18  อ่าน 910 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2562,11:47  อ่าน 1815 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ สัตว์โลกน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2561,09:44  อ่าน 851 ครั้ง
รายละเอียด..