โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่