โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรัณย์พร ปราณจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 082-7809279
อีเมล์ : aomzyn_aom@hotmail.com

นางทักษอร แซ่จิว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 061-2128993
อีเมล์ : yosita9232@hotmail.com

นายธีรโชติ ลิ่มทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 094-8039134
อีเมล์ : T.virus.jabz@gmail.com