โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤตภาส อังกูรสินธนา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 091-6476488
อีเมล์ : jackjazzroyale@gmail.com

นายพรพิรุณ ซังปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 089-7267875
อีเมล์ : oumice@hotmail.com