โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

นางสาววรรณเพ็ญ ทองเกลี้ยง

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวซารีฟ๊ะ สมใจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศศิธร วิเศษกาญจน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางหายา โต๊ะประดู่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4