โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1

นางสาวนุรอีมาน ดือราซอ

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวยมนา เลิศวงหัต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรธิญา สังข์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวฟารีด๊ะ ปูตาสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4