โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจริญญา ศรีสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 085-6906424
อีเมล์ : jeabja233@gmail.com

นางสาวซารีฟ๊ะ สมใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 093-5825224
อีเมล์ : krufah1986@gmail.com

นางสาวฟารีด๊ะ ปูตาสา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 085-2334767
อีเมล์ : Fareedah737@gmail.com

นางสาวสุรีวัลย์ สิขิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 093-5826944
อีเมล์ : kig-kon@hotmail.com