โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศศิธร วิเศษกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 086-2669808
อีเมล์ : Sasitorn3355@gmail.com

นายวรชัย รอดเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 086-9643881
อีเมล์ : tonor_crimax@hotmail.com

นางสาวดารินทร์ สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 083-9340868
อีเมล์ : darinsuwan2518@gmail.com

นางสาวพรรธิญา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 080-5236781
อีเมล์ : Phanthiya2512@gmail.com