โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
มาแลต๊ะ@นาบอน (จดหมายข่าว)
ปี 2565 เดือน พฤษภาคม (อ่าน 400) 24 มิ.ย. 65
ปี 2565 เดือน มีนาคม (อ่าน 381) 24 มิ.ย. 65
ปี 2565 เดือน เมษายน (อ่าน 380) 24 มิ.ย. 65
ปี 2565 เดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 487) 10 มี.ค. 65
ปี 2564 เดือน ธันวาคม (อ่าน 1009) 21 ก.พ. 65
ปี 2565 เดือน มกราคม (อ่าน 1008) 21 ก.พ. 65