โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 55) 04 ต.ค. 64
กิจกรรมวันโอโซนโลก (อ่าน 46) 15 ก.ย. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง_63 (อ่าน 101) 28 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ่าน 184) 04 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 166) 31 พ.ค. 64
ระกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 173) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 276) 27 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 550) 17 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำ (อ่าน 459) 30 ต.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 605) 14 ก.ค. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 624) 13 มิ.ย. 63
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาค (อ่าน 1172) 29 เม.ย. 63
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิธีการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint 201 (อ่าน 1210) 29 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 647) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 577) 26 มี.ค. 63