โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมค่าหนังสือเรียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 129) 18 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 199) 18 ก.พ. 66
รายละเอียดการรับนักเรียน (อ่าน 335) 02 ก.พ. 66
การรับนักเรียน (อ่าน 221) 01 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำงบประมาณ 2566 (อ่าน 418) 04 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านห้อง IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (อ่าน 668) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 949) 19 ก.พ. 65
กิจกรรมวันโอโซนโลก (อ่าน 679) 15 ก.ย. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง_63 (อ่าน 720) 28 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ่าน 1003) 04 มิ.ย. 64
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาค (อ่าน 1498) 29 เม.ย. 63
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิธีการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint 201 (อ่าน 1548) 29 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 956) 26 มี.ค. 63