โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สนใจค้าขายลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดโลโก้ คู่มือดำเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.dla.go.th 
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 172 ครั้ง