โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิธีการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint 201
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิธีการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint 2013 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การนำเสนองาน        
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,14:22   อ่าน 1042 ครั้ง