โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนในแต่ละกิจกรรม ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 354 ครั้ง