โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ปี