โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพี่ปันสุข
กิจกรรมพี่ปันสุขอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความมีน้ำใจจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้องเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และแสดงถึงความเข็มแข็ง และความร่วมมือของผู้ปกครองที่บริจาคเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ชุดพละ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี รวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่มอบจำพวกถุงเท้า สายเอวและอื่นๆ อีกมากมาย เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวนาบอนทั้งคณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนทุกคน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาผู้ปกครองที่ขาดกำลังทรัพย์ในการซื้อเครื่องแต่งกาย หรือเพื่อทดแทนเครื่องแต่งกายที่เกิดการเสียหาย และชำรุด ระยะเวลาของกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,09:54   อ่าน 172 ครั้ง