โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ
14 มกราคม 2561
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้นำนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึก รักษ์ป่า เพื่อสร้างวิถีพลเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ "ร่วมกันปลูกป่าในใจเรา"
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,09:56   อ่าน 1392 ครั้ง