โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย
เนื่องด้วยวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยทางโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนใกล้เคียงให้ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ "เลิกโฟม ลดถุง" และในช่วงบ่ายคณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรม Big Cleanning ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด น่าอยู่
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,09:37   อ่าน 906 ครั้ง