โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนจึงจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,09:34   อ่าน 848 ครั้ง