โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมที่สวนป่าบางขนุน
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษาต้นน้ำและป่าไม้ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนจึงได้คัดเลือกนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมเข้าค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมที่สวนป่าบางขนุน ตำบลป่าคลอกในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,09:22   อ่าน 1400 ครั้ง