โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ การดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน ลำคลอง ชายหาด โดยให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทางโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนจึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยกับอบจ.ภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯวิทยาเขตภูเก็ต โดยนักเรียนเกิดความสนุกสนาน และได้นำขยะมาแลกของรางวัลตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,12:12   อ่าน 1047 ครั้ง