โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมOpen House มอ.ภูเก็ตวิชาการ
ความรู้ คู่คุณธรรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และได้เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House มอ.วิชาการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และที่สำคัญนักเรียนได้พกถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน อบจ.บ้านนาบอนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,11:39   อ่าน 1426 ครั้ง