โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับเทศบาลวิชิต
นเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เพื่อสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง ทางโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิตเข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 
1 เด็กหญิงวิชญาพร ขาวหนู
2.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สังเสน 
3.เด็กหญิงเนตรชนก ผ่านสุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1.เด็กหญิงสรนัน ชัยชนะ
2.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์เอียด
3.เด็กหญิงชลลดา เกื้อมิตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. เด็กชายเจริญบุญ เพชรนวล
2. เด็กหญิงจีรประภาพร ดังชัยภูมิ
3.เด็กหญิงธารธยา ภูมิโคกรักษ์
รางวัลชมเชย
1.เด็กหญิงฐิติพร มุนุสามี
2.เด็กหญิงจันทกานต์ กองแก้ว
3.เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญญะโน
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,11:35   อ่าน 1002 ครั้ง