โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพี้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้เยาวชนที่ดี และเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติต่อไป
โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561,10:31   อ่าน 179 ครั้ง