โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนจึงได้จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,09:28   อ่าน 154 ครั้ง