โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
ประเมินภายในปี 2561
 เพื่อให้โรงเรียน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้ชี้แจงการพัฒนา ผลงานของโรงเรียนที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 8 ภารกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบ และเพื่อให้โีรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในสถานศึกษา จึงมีการนิเทศและประเมินภายในของต้นสังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,15:03   อ่าน 139 ครั้ง