โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
ขอเดินตามรอยเท้าพ่อ
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน  และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,13:48   อ่าน 442 ครั้ง