โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 69.47 KB 12
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.97 KB 6414
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.56 KB 6416
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.34 KB 6408
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.73 KB 6411