โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (ซ้ำ 4 รอบ)
สีเขียวดำสัญลักษณ์บ้านนาบอน
เกียรติขจรงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี 
จิตอาสา คุณธรรมสร้างความดี
ใช้ชีวีพอเพียงผูกสัมพันธ์
การเรียนดี กีฬาเด่น ความเป็นเลิศ
ชูชาติเชิด ศูนย์ชุมชนร่วมสร้างสรรค์
ประพฤติดีมีวินัยสร้างชีวัน
สุขสราญคิดสร้างสรรค์สู่สังคม
เรารักสามัคคี
รักเกียรติศักดิ์ศรีที่ยึดถือ
ร่วมสร้างสรรค์นาบอนให้เลื่องลือ
นามระบือโรงเรียน อบจ.
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงามสดใส
คุณธรรมค้ำจุนด้วยดวงใจ
ฝากชื่อเสียงเอาไว้ให้ลือชา
เรารักสามัคคี

รักเกียรติศักดิ์ศรีที่ยึดถือ
ร่วมสร้างสรรค์นาบอนให้เลื่องลือ
นามระบือโรงเรียน อบจ.
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (ซ้ำ 4 รอบ)
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB