ภาพ

กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครูเเละนักเรียนโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

เรื่อง การผลิตน้ำยาล้างจาน

ภาพเพิ่มเติม : LINK!