ภาพ

กิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

 

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nabon.ppao/posts/1914842115415322